Accessos directes:

El gas renovable; cap a una economia circular

Notícies

Nedgia organitza a Pontevedra una taula rodona per impulsar el gas renovable

Mesa Redonda
Nedgia, del Grup Naturgy, ha organitzat una taula de debat de la mà del Diario de Pontevendra amb l'objectiu d'impulsar el gas renovable. En aquesta, han participat responsables tant de l'administració pública com de les entitats privades.

En el fòrum, denominat com "El gas renovable; cap a una econòmica circular" es va explicar el procés de generació de gas renovable i el gran paper que té en la millora de la qualitat de l'aire de les ciutats, ja que redueix dràsticament les emissions de partícules provinents del transport. En aquest sentit, es va destacar la importància de realitzar projectes de generació de gas renovable amb residus, ja que el combustible que produeix per la mobilitat no emet CO2.

Nedgia està fent una gran aposta d'investigació i participa en diversos projectes per generar gas renovable o biometà a partir de residus orgànics o procedents del reciclatge d'aigües residuals, i que poden injectar-se directament a la xarxa de gas existent. Un exemple és el prototip METHAGRO del projecte LIFE Methamorphosis, que genera biometà a partir dels residus d'una granja de purins.