Accessos directes:

Reunió de seguiment (I)

Reunions

2016 Reunió de seguiment (I) del Consorci del Projecte a la seu de FCC Barcelona.

14 de gener de 2016 Reunió de seguiment (I) del Consorci del Projecte a la seu de FCC Barcelona amb la finalitat de recordar l'estructura de gestió, revisar els avanços en la implementació d'accions preliminars que ha de fer-se. Així com una revisió dels esquemes i els compromisos i iniciar la preparació de l'esdeveniment de llançament del projecte.