Accessos directes:

Informació sobre la xarxa de grups d'interès

Amb la finalitat de difondre els resultats i la metodologia del projecte tant com sigui possible, Institut Català d'Energia (ICAEN) ha generat una primera llista d'entitats i organitzacions que poden estar interessats a rebre informació sobre els avanços del projecte i els resultats, que es coneix amb el nom de "xarxa" en el projecte.

ICAEN ha habilitat a la seva pàgina web un compte de correu electrònic mobilitat.eficient.icaen@gencat.cat perquè les empreses o entitats que vulguin adherir-se a aquesta xarxa ho sol·licitin.

Es poden seguir totes les notícies actualitzades sobre el projecte en l'adreça de Twitter @LifeMethamorph i en el perfil de LinkedIn life-methamorphosis.


Els membres d'aquesta xarxa de grups d'interès són els següents: