Accessos directes:

El projecte

El projecte LIFE Methamorphosis està cofinançat per la Comissió Europea dins del programa LIFE, que pretén promoure tecnologies innovadores en matèria de medi ambient i canvi climàtic per impulsar canvis en el desenvolupament i l'aplicació de les polítiques mitjançant l'aportació de solucions i millores. Aquest projecte està coordinat per Aqualia i com a socis del Consorci es troben empreses com a Foment de Construccions i Contractes (FCC), Naturgy, SEAT, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el Institut Català d'Energia (ICAEN).

És un projecte de demostració de tecnologies que persegueix els mateixos objectius que el programa Life, especialment, la mitigació del canvi climàtic gràcies a l'increment d'energia renovable i, en particular, a la producció de biometà procedent de plantes de tractament de residus, que afavoreix la reducció dels gasos d'efecte hivernacle enfront d'altres combustibles. Suposa una revolució en la mobilitat urbana i el desenvolupament de les ciutats del futur. A més, es tracta d'una iniciativa que està d'acord amb les directrius sobre l'economia circular que fomenta la Comunitat Europea.

El projecte proposa demostrar a escala industrial dos sistemes innovadors de tractament de residus.

UMBRELLA

El prototip UMBRELLA es demostrarà a la planta de tractament de residus municipals ECOPARC de Montcada i Reixac, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. S'optimitzarà energèticament la depuració de les aigües procedents del tractament de la fracció orgànica seleccionada en origen mitjançant la implantació d'innovadors processos anaerobis i autòtrofs aplicats en sèrie: reactor anaerobi de membranes (AnMBR) i el sistema Anammox ELAN® d'eliminació autòtrofa de nitrogen. Finalment, el biogàs produït, és tractat en el sistema de neteja i afinament ABAD®, el biometà obtingut permetrà la valoració dels residus per al seu ús vehicular en complir la norma d'automoció UNE-EN 16723-2:2018.


UMBRELLA process

METHAGRO

El prototip METHAGRO s'ha dissenyat per ser instal·lat en la planta agroalimentària de Porgaporcs propietat de Ecobiogas i situada a 35 Km de Lleida amb l'objectiu de donar solució a la generació descontrolada de purins. Es demostrarà la producció de biometà a partir de biogàs en un sistema de upgrading basat en membranes i la seva utilització directa en el sector del transport, que seguirà les normes UNE-EN 16723-2:2018 per a ús vehicular, i la norma UNE-EN 16723-1:2017 per a injecció a xarxa de gas. 


Esquema METHAGRO

L'adequació del biometà produït en tots dos prototips es provarà en vehicles de la marca SEAT, sent conduïts més de 120.000 km.