Accessos directes:

Consell Assessor Internacional

S'ha constituït un Consell Assessor Internacional del projecte Life Methamorphosis, aprofitant el kick off del passat 12 de maig de 2016. Es mantindrà un contacte continu amb aquests membres al llarg del desenvolupament del projecte. Formen part del Consell Assessor Internacional aquestes personalitats i Entitats:

Dr. Xavier Flotats

Catedràtic d'Enginyeria Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya
Membre de IWWG (International Waste Working Group) i IWA (International Water Association)
http://futur.upc.edu/XavierFlotatsRipoll

Dr. Joan Mata Álvarez

Catedràtic d'Enginyeria Química Universitat de Barcelona
https://www.linkedin.com/in/joan-mata-alvarez-07279826

Dr. Francesc Prenafeta Boldú

Coordinador Cap del programa de gestió integral de la matèria orgànica
https://es.linkedin.com/in/francescprenafeta

Josep Tàrraga
EBESA

Josep Tàrraga Gil

Gerent de l'Ecoparc del Besòs, S.A. (EBESA)
https://www.linkedin.com/in/joseptarragagil