Accessos directes:

Dades bàsiques del projecte

  • Nom del projecte: Tractament de residus per a l'obtenció d'aigua per reutilitzar i biometà en el sector del transport per mitigar les emissions de GEH

  • Localització: Catalunya

  • Pressupost total 3.642.167 €, amb 60% de cofinançament per la Comissió Europea 2.089.200 €

  • Durada: 16/07/15 – 31/03/20.