Accessos directes:

Informació sobre la xarxa de grups d'interès

Amb la finalitat de difondre els resultats i la metodologia del projecte tant com sigui possible, Institut Català d'Energia (ICAEN) ha generat una primera llista d'entitats i organitzacions que poden estar interessats a rebre informació sobre els avanços del projecte i els resultats, que es coneix amb el nom de "xarxa" en el projecte.

ICAEN ha habilitat a la seva pàgina web un compte de correu electrònic mobilitat.eficient.icaen@gencat.cat perquè les empreses o entitats que vulguin adherir-se a aquesta xarxa ho sol·licitin.

Es poden seguir totes les notícies actualitzades sobre el projecte en l'adreça de Twitter @LifeMethamorph i en el perfil de LinkedIn life-methamorphosis.

Els membres d'aquesta xarxa de grups d'interès són els següents: 

Ecologic Biogas SL
TRADEBE
Griño ecologic
CESPA
COMSA EMTE
AESA
BIAOMEGA
Micropower Europe
Okotec2008
OptimaRenovables
RESA
soltech
BioenergiaAgricola
2G solutions
Ahidra, agua y energia
PROTECH
Clúster de l'Aigua
TMB
ARC
ACA
DARP
Agencia Energia Local Osona
Universitat de Lleida
Universitat de Girona
IDAE
GIESA agroenergia
ABENGOA
LUDAN
GNERA
TEDAGUA
INPER
APPA
AINIA
FCC Environment UK
Genia Global Energy
Wärtsilä
Queen University
AV,Egevsa,MARE