Accessos directes:

Aprovat el projecte "Unlocking new value from urban biowaste"

Notícies

L'AMB participa en un projecte de recuperació de residus, cofinançat per la Comissió Europea a través del programa Horizon 2020

Concepto del proyecto

Recentment, la Comissió Europea ha aprovat el projecte "Unlocking new value from urban biowaste" referent a Sistemes integrats d'innovació en valorització de residus urbans (H2020-SFS-2018-1), emmarcat dins el programa Horizon 2020.

Es tracta d'un projecte d'innovació amb un pressupost total de 11.952.090€ (80% cofinançat per la CE)  i de 3 anys i mig de durada. El consorci està format per 27 entitats col·laboradores de 10 Estats Membres: Àustria, Bèlgica, Espanya, Finlàndia, Gran Bretanya, Grècia, Hongria, Itàlia, República Txeca i Sèrbia.

El principal objectiu d'aquest és demostrar l'establiment de noves cadenes de valor per als residus orgànics municipals que permetin la producció de bioproductes d'alt valor afegit. Aquest propòsit es pretén assolir mitjançant un enfocament multidisciplinari alineat amb l'economia circular.

El projecte mostrarà una cartera de processos innovadors per transformar els bioresidus urbans en bioproductes. Aquests seran testats en 7 plantes pilot demostratives que es construiran en diferents ciutats europees. Cada una tractarà un conjunt de bioresidus diferent per tal de produir una gran varietat de bioproductes finals. Alguns d'aquests residus són: restes d'aliments, olis de cuina, FORM, llots de depuradora i cel·lulòsica de corrents de rebuig tant de residu sòlid municipal com d'estacions depuradores.

L'AMB dins el projecte

La Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus forma part del consorci del projecte, sent l'encarregada de subministrar el residu d'entrada d'un dels pilots situats a València. Aquest pilot tractarà els residus cel·lulòsics (principalment bolquers), mitjançant un procés simultani de saponificació i fermentació després de la hidròlisi àcida, amb l'objectiu d'obtenir bioetanol i altres dissolvents.

El pressupost adjudicat a l'AMB per aquest projecte ha estat de 257.705,00€. La major part s'invertirà en l'adaptació d'instal·lacions metropolitanes per tal de poder separar els bolquers que arriben a les plantes des del contenidor de RESTA. 

La participació al projecte permetrà reduir el rebuig produït en les instal·lacions de tractament mecànic-biològic (Ecoparcs) de l'AMB, contribuint a l'economia circular del territori metropolità.