Accessos directes:

Aqualia lidera dos nous projectes LIFE recentment adjudicats

Notícies

Els dos projectes LIFE ULISES i LIFE INTEXT, han estat aprovats per la Comissió Europea per rebre finançament mitjançant el programa LIFE

LIFE ULISES & INTEXT projects
Els dos nous projectes LIFE ULISES i LIFE INTEXT, en els quals Aqualia actua com a líder, han estat aprovats recentment per la Comissió Europea i rebran finançament per poder dur a terme les propostes contingudes en ambdós projectes.

Amb un desemborsament global entre ambdós projectes de 4,8 milions d'euros, els esmenats projectes relacionats amb tractaments innovadors i sostenibles de l'aigua, persegueixen avançar en la maximització de l'extracció de recursos continguts (incloent l'aigua regenerada) en les aigües residuals urbanes i en la minimització de l'empremta de carboni dels processos tecnològics.

El projecte ULISES, acrònim de "Upgrading wastewater treatment plants by Low cost Innovative technologies for energy SElf-Sufficiency and full recycling", es durà a terme a l'EDAR de El Bobar (Almeria) i té com a objectius reduir l'empremta de carboni associada al tractament d'aigües, incrementant l'eficiència d'una depuradora convencional (EDAR) mitjançant la integració de tecnologies d'Aqualia, tals com PUSH®, sistema de control d'oxigen, recuperació de fòsfor o ABAD Bioenergy®, aquesta última també utilitzada en el projecte LIFE Methamorphosis.

El projecte LIFE INTEXT, "Innovative hybrid INTensive – EXTensive resource recovery from wastewater in small communities", abordarà la problemàtica de la depuració en petites comunitats (per sota dels 2.000 habitats) mitjançant la proposta de tecnologies extensives millorades, hipocarbòniques i basades en processos naturals (algues, aiguamolls de nova generació, canyís o helòfits). Es crearà una plataforma amb més de 15 de les citades tecnologies en Talavera de la Reina per a la seva comparació.
Galeria d'imatges