Accessos directes:

Congrés Resource Waste Management

categoria_esdeveniments

Congrés Resource Waste Management celebrat a Birmingham.

21 i 22 setembre 2016. Congrés Resource Waste Management celebrat a Birmingham, amb motiu d'aquest Congrés es desplacen 2 tècnics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per compartir experiències sobre el procés de conversió del biogàs en biometà i la seva repercussió en la mobilitat sostenible.

www.rwmexhibition.com