Accessos directes:

Del projecte Life Methamorphosis al projecte Life Infusion

Notícies

La revista RETEMA publica un article sobre els resultats del projecte Life Methamorphosis i com es dóna continuïtat amb el projecte Life Infusion

RETEMA, articulo Methamorphosis - Infusion
RETEMA, revista tècnica de medi ambient, ha publicat en l'Especial Residus 2021 un article del projecte Life Methamorphosis. En aquest, es contextualitza el projecte i es fa un repàs dels objectius, fites assolides i resultats obtinguts al llarg dels 5 anys d'execució del mateix.

Els conceptes a destacar són, per una banda, la baixa viabilitat econòmica actual (a nivell estatal) de projectes de generació de biometà en el sector del tractament de residus, fet que podria solvatar-se mitjançant un pla de recolzament nacional, així com un sistema de Certificat de Garantia d'Origen que pugui incentivar la producció i comercialització de gasos renovables.  I, per l'altre, que l'eficiència de les tecnologies testades en el projecte permet reduir notablement el consum d'energia i els costos associats a la gestió de residus orgànics municipals.

Cal afegir que el treball realitzat en el projecte Life Methamorphosis no queda aquí, després de la seva finalització neix el projecte Life Infusion, que com bé anuncia l'article publicat, "pretén donar continuïtat a la recerca per al tractament d'efluents residuals i tancar el cercle entre residus i recursos".

Enllaços relacionats

Enllaç a l'article complert