Accessos directes:

El Consorci del LIFE Methamorphosis es reuneix per mostrar l'estat i avenç del projecte

Notícies

El Consorci del LIFE Methamorphosis es reuneix amb la responsable del seguiment de la implementació del projecte i visiten el prototip METHAGRO a Vila-sana, Lleida


El passat 28 de juny, el Consorci del projecte LIFE Methamorphosis liderat per Aqualia i format per FCC Medi ambient, Naturgy, SEAT, ICAEN i AMB, es van reunir per mostrar l'estat i avenç de les accions del projecte.

A la trobada hi va assistir la responsable del seguiment del projecte que forma part de l'equip de NEEMO, entitat que pretén ajudar als consorcis de projectes fiançats pel programa LIFE per a que facin un bon ús dels recursos y alhora, proporcionar experiència i coneixement local.

La jornada va finalitzar amb una visita al prototip METHAGRO, construït i gestionat per Naturgy, situat a la granja de Porgaporcs de Vila-sana, Lleida. El seu objectiu és tractar el biogàs produït en la digestió anaeròbia de purins de la planta i de la matèria orgànica procedent dels residus agroindustrials de la zona, mitjançant la tecnologia de membranes. Les membranes separen el CO2 del metà obtenint un gas enriquit en CH4. Les membranes necessiten que el biogàs d'entrada sigui pretractat eliminant la humitat i els contaminants com el H2S, Siloxans i COVs. El biometà produït a la sortida de la planta d'upgrading compleix amb les normes EN-16726, EN16723-1, FbrEN16723-2 i amb la norma DIN 51624 per a gas vehicular.