Accessos directes:

El gas renovable, una de les solucions per complir els objectius de descarbonització i impulsar l'economia circular

Notícies

La Fundació Naturgy organitza el fòrum "Impulsar el desenvolupament del gas renovable a Espanya"


La principal conclusió assolida durant el primer Fòrum Tecnològic sobre el Gas Renovable realitzat el passat 6 d'abril de 2018 en Madrid ha estat que, amb aquesta energia d'impacte mediambiental neutre, es reforçarà la capacitat per complir els objectius de descarbonització i es podrà impulsar l'economia circular. Així mateix, l'impuls al gas renovable afavoreix el desenvolupament en entorns rurals, ja que es basa fonamentalment en l'explotació de recursos agroalimentaris i promou la cooperació local dels diversos agents implicats (agricultors, ramaders, empreses energètiques, enginyeries, administracions públiques locals, tecnòlegs, etc.).

El president de l'Associació Espanyola del Gas, Sedigas, Antoni Peris, i el director general de la Fundació Naturgy, Martí Solà, han inaugurat el I Fòrum Tecnològic de debat "Impulsar el desenvolupament del gas renovable a Espanya".

Durant la sessió, vint reconeguts experts del sector han analitzat l'actual situació d'aquesta energia a Espanya, així com les bases per al disseny d'un programa d'actuacions que impulsin a mitjà termini el gas renovable com a energia sostenible. A més, el procés de producció d'aquest combustible, des del seu inici fins al consum final, així com les diferents barreres tecnològiques, econòmiques i reguladores a què s'enfronta en el dia d'avui, han estat objecte d'anàlisi en el transcurs de la jornada.


En acabar la sessió, el grup d'experts ha presentat una proposta de mesures efectives per impulsar el desenvolupament del gas renovable a Espanya, fruit de les conclusions de cadascuna de les intervencions del I Fòrum Tecnològic de debat.

"El gas renovable juga un paper essencial en la transició energètica a la qual ja assistim. És primordial planificar les adaptacions necessàries en la infraestructura gasista del país els propers anys per aprofitar tot el potencial d'aquesta energia", ha remarcat Antoni Peris, president de l'Associació Espanyola del Gas, Sedigas. "Potenciar la xarxa de gas com a receptora d'energia renovable és una opció sostenible i econòmicament competitiva per potenciar un sistema energètic descarbonitzat", ha afegit.

El conjunt d'experts ha coincidit que el gas natural renovable aporta beneficis mediambientals, ja que és una energia baixa en emissions de GEH (gas amb efecte d'hivernacle). La seva producció contribueix a complir els objectius de la Unió Europea en el procés de descarbonització del sistema energètic perquè aquest sigui estable, competitiu i sostenible i permetre l'impuls de l'economia circular.

"El suport en innovació i promoció del gas renovable és un punt crucial per al seu desenvolupament. Des de la Fundació Naturgy treballem a través d'iniciatives, com aquest fòrum, per trobar solucions en el desenvolupament d'aquesta energia sostenible i alhora aconseguir un estalvi econòmic sostingut en el temps", ha assegurat Martí Solà.