Accessos directes:

El projecte LIFE METHAMORPHOSIS a punt per a l'auditoria de seguiment

Notícies

Els membres del consorci realitzen la segona auditoria interna de seguiment del projecte


LIFE


Durant l'octubre de 2018, el consorci del projecte LIFE Methamorphosis s'està sometent a la segona auditoria interna de seguiment. Es tracta d'un pas previ a l'auditoria externa que ha de realitzar-se un cop finalitzat el projecte i, que és d'obligat compliment per tots els projectes emmarcats en el Programa LIFE que conten amb un finançament superior als 300.000 €.

Aquestes auditories de seguiment permeten descobrir deficiències o errades en la gestió, corregir-les i detectar possibles àrees de millora. Per tant, l'objectiu és verificar que les dades corresponents al finançament y costos del projecte són correctes i que es compleix amb la legislació a nivell nacional i europeu.

Alhora, el consorci està redactant l'informe de progrés del projecte que haurà d'enviar-se a NEEMO, entitat europea assessora del projecte, a finals d'octubre. En aquest informe es donarà resposta a les recomanacions i consultes realitzades per EASME, agència creada per la Comissió Europea per gestionar els programes de la EU, en el informe de mitat de projecte i, a les recomanacions realitzades per NEEMO en la última reunió de seguiment, que va tenir lloc a Lleida el passat 28 de juny de 2018.