Accessos directes:

El projecte Life Methamorphosis participa en la #EUGreenWeek

Notícies

El projecte Life Methamorphosis participa en la setmana verda de la Unió Europea amb una visita guiada a l'Ecoparc 2, organitzada per l'AMB

EU Green Week

Aquesta nova edició de la setmana verda (21-25 maig) enfocada en el lema "Ciutats verdes per a un futur més verd", pretén explorar les diferents vies en les que la UE està ajudant a les ciutats per a que puguin esdevenir millors indrets per viure i treballar. Mitjançant el desenvolupament de polítiques de qualitat de l'aire, soroll, naturalesa i biodiversitat, gestió de residus i aigua, la UE promou enfocaments participatius pel desenvolupament urbà, xarxes i eines per compartir experiències, tot involucrant les autoritats locals i els ciutadans, encoratjant-los a compartir la seva visió d'un futur sostenible.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha volgut sumar-se a la iniciativa i prepara una visita guiada a l'Ecoparc 2 de Montcada i Reixac on es troba el prototip UMBRELLA del projecte Life Methamorphosis, pel proper 23 de maig de 2018.

El sistema UMBRELLA permet reduir en més d'un 70%, respecte altres sistemes convencionals, l'energia utilitzada per a tractar l'aigua procedent del tractament de la línia de fracció orgànica de l'Ecoparc 2. Això s'aconsegueix gràcies a la implementació d'innovadors processos anaerobis i autòtrofs aplicats en sèrie: un reactor anaerobi de membranes (AnMBR) i el sistema Anammox ELAN® d'eliminació autòtrofa de nitrogen. A demés, el biogàs produït és transformat en biometà per poder ser utilitzat en vehicles municipals i camions de recollida de residus.

La proposta, que ha estat molt ben rebuda per la Comissió Europea, ha estat escollida per formar part dels esdeveniments oficials de la #EUGreenWeek.

Uneix-te a un dels tres grups disponibles per a la visita guiada i descobreix més sobre el projecte Life Methamorphosis!

Inscriu-te ara!