Accessos directes:

El projecte LIFE Methamorphosis present en les Jornades BIOMETA 2018 a Barcelona

Notícies

El 19 de juny, Aqualia va presentar el projecte LIFE Methamorphosis i el projecte Smart Green Gas a les XIII Jornades de BIOMETAnització de residus sòlids urbans a Barcelona


logo BIOMETA
El passat 18 i 19 de juny es va celebrar a Barcelona una nova edició de les Jornades sobre Biometanització de residus sòlids urbans (RSU), organitzades pel grup de Biotecnologia Ambiental de la Universitat de Barcelona (UB) i amb el suport de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG).

Les Jornades BIOMETA 2018 es van centrar en el concepte d'economia circular aplicat a la gestió de residus; en conèixer exemples i noves perspectives tant de la codigestió com de la digestió anaeròbia de la fracció orgànica de RSU; en la gestió òptima de les plantes de biometanització; i en les possibilitats existents en transformar el biogàs en biometà, bioetanol i altres bioproductes com enzims hidrolítics, biosurfactants i biopesticides. Mediambientalment, les jornades s'enfoquen a reduir les emissions d'efecte hivernacle i tècnicament, a adaptar-se al moment de canvi del tipus de residu que arribarà a les instal·lacions de tractament a partir de 2025.

Durant la sessió "Perspectives de les plantes industrials e biogàs", Antonio Giménez (Aqualia) va presentar el projecte LIFE Methamorphosis i el projecte Smart Green Gas com a experiències entorn a l'eficiència en el tractament de lixiviats i en l'afinament de biogàs. Aqualia és coordinador d'ambdós projectes, en els que es desenvolupa i aplica la tecnologia necessària per a generar biocombustible, per a us vehicular, a partir del metà procedent del tractament d'aigües residuals de l'Ecoparc 2 (Montcada i Reixac, Barcelona) en el cas del LIFE Methamorphosis; i a partir del metà procedent de la planta depuradora d'aigües residuals urbanes El Portal (Jerez, Cádiz) en el cas del Smart Green Gas.

D'aquesta edició de les Jornades, cal destacar el seminari internacional ofert pel projecte RES URBIS sobre la producció de bioplàstics obtinguts a partir de la fracció orgànica dels RSU, emmarcat en el Programa de finançament Europeu Horizon 2020, i en el que hi participa l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).