Accessos directes:

El prototip UMBRELLA inicia la seva posada en marxa!

Notícies

Durant el mes de març de 2018 el personal d'Aqualia ha iniciat l'operació de la línia d'aigües del prototip Umbrella situat a l'Ecoparc 2 (Montcada i Reixac, Barcelona)


Un cop realitzades les últimes proves de programació i instal·lació, s'ha inoculat el reactor anaerobi i s'ha mantingut agitat i a 35ºC. Durant els dies immediatament posteriors, s'ha detectat presència de metà i diòxid de carboni en la cúpula del digestor, el que confirma una de les primeres hipòtesis del projecte: el lixiviat encara conté matèria orgànica digerible per processos anaerobis. Amb altres paraules, es confirma que el lixiviat -un subproducte de residus sòlids urbans- encara representa una font potencial de biogàs. Els resultats inicials són prometedors, ja que semblen indicar que el contingut energètic (és a dir, el contingut en metà) del biogàs obtingut és significativament major que el biogàs obtingut en la digestió de residus municipals. Aquesta diferència s'explica per la major presència d'humitat en el lixiviat, que permet solubilitzar components no desitjats en el biogàs, tals com CO2 i H2S.

Tant mateix, s'ha iniciat l'operació de les membranes d'ultrafiltració acoblades al digestor i que composen el sistema AnMBR (Anaerobic Membrane Bioreactor) instal·lat. Mitjançant aquestes membranes s'obté un efluent clarificat, lliure de matèria en suspensió. Si bé encara queda molt camí per recórrer, les primes proves semblen indicar que al filtrabilitat és acceptable i que el procés d'ultrafiltració és sostenible en el temps.