Accessos directes:

El sistema AnMBR pel tractament d'aigua residual urbana, una aposta segura pel medi ambient

Notícies

Aqualia posa en marxa la primera estació depuradora d'aigües residuals urbanes basada en el sistema de tractament "bioreactor anaeròbic de membrana" (AnMBR) a Santa Rosa de Lima, Tortosa (Tarragona)

A través del projecte d'innovació ERANET BESTF2 BIOWAMET, i com a concessionària del servei d'explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament en alta de la comarca del Baix Ebre, Aqualia posa en marxa la primera estació depuradora d'aigües residuals urbanes (EDAR) basada en el sistema de tractament "bioreactor anaeròbic de membrana" (AnMBR) a Santa Rosa de Lima, Tortosa (Tarragona). Aquesta tecnologia és compartida amb el projecte LIFE METHAMORPHOSIS en el prototip UMBRELLA (activitat C1), situat a la planta de tractament de residus Ecoparc 2 a Montcada i Reixac (Barcelona).

La filosofia d'aquest innovador tractament aporta importants avantatges per a la sostenibilitat ambiental, ja que l'aigua residual que arriba a l'EDAR passa a considerar-se una matèria primera, de la que s'obté un biogàs que, pel seu contingut en metà, és reutilitzable coma  font d'energia. El biogàs pot ser transformat en calor i electricitat o bé, en combustible a través d'un procés de refinat. La viabilitat econòmica i la eficiència de la tecnologia són clarament superiors a la tecnologia convencional de fangs activats, ja que per una banda, no és necessari airejar per oxidar la matèria orgànica i, per l'altre, la quantitat de fang generat (que posteriorment haurà de ser gestionat) és significativament menor. Addicionalment, aquest fang ja es troba estabilitzat.

Per últim, un cop ha passat per la membrana d'ultrafiltració, s'obté aigua tècnicament desinfectada, apte per al reg de superficies agrícoles o zones verdes per la seva riquesa en fertilitzants, o com a aigua reutilitzable per instal·lacions industrials. Tant mateix, el gas produït és emmagatzemat en un gasòmetre i s'aprofita per generar l'agitació necessària en el tanc de membranes mitjançant un compressor de biogàs.

Així doncs, es tracta d'uns dels nombrosos projectes d'I+D+i que desenvolupa la companya, l'objectiu de la qual és apostar per la innovació per a la millor de la qualitat de l'aigua en els territoris als que presta servei.