Accessos directes:

FCC Medio Ambiente coordina el Projecte LIFE4FILM

Notícies

EASME (Agència Executiva Europea de Petites i Mitjanes Empreses), encarregada de gestionar el programa LIFE, ha aprovat el projecte LIFE4FILM, coordinat per FCC Medio Ambiente

L'objectiu principal de LIFE4FILM (Post-Consumption Film Plastic Recycling From Municipal Solid Waste), és evitar la disposició a abocador o a valorització energètica del plàstic film (LDPE) present en els residus sòlids urbans, mitjançant la implementació d'un procés innovador de reciclat a escala semi-industrial a través d'una línia de recuperació de 10.000 t/any de capacitat a Granada (Espanya). Aquest procés inclourà equips de ROLBATCH i STADLER i, serà explotat per FCC amb l'objectiu de demostrar la seva rentabilitat i replicabilitat a nivell europeu.
El projecte té la capacitat de desenvolupar una nova tecnologia integrada de reciclatge de plàstic film, basada en l'economia baixa en carboni i en un tractament dels residus més sostenible. Aquesta nova tecnologia incrementarà l'eficiència en recursos, valoritzant el plàstic film dels residus urbans en productes industrials utilitzables y acceptats pel mercat (validació per part dle Centre Tecnològic AIMPLAS i la Universitat de Granada), recolzant per tant, el concepte d'economia circular.

Per realitzar el procés de reciclatge del plàstic film, s'implementarà una primera planta pre-industrial mitjançant un procés de separació òptica, rentat, extrusió i tractament d'efluents.

Gràcies a aquest projecte es crearan nous llocs de treball associats a la implantació de la tecnologia, s'incrementarà la competitivitat del sector de tractament de residus, es fomentarà la disseminació dels resultats a nivell Europeu i local mitjançant accions de comunicació i disseminació específiques, i es reduirà la petjada de carboni de la indústria del plàstic.

Està previst que el projecte comenci al juliol de 2018 i tingui una duració de dos anys, fins finals del 2020.

Mitjançant aquest projecte FCC Medio Ambiente, reforça el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic i amb la transformació a una societat d'economia circular. En el 2016, les accions que desenvolupa el grup FCC ha tingut com a resultat una reducció d'emissions de més de 500.000 t CO2, equivalent a haver plantat 2 milions d'arbres; i la producció d'aproximadament 135.000 GJ d'energia provinent de fonts renovables, principalment per recuperació del biogàs obtingut dels residus. 
Galeria d'imatges