Accessos directes:

FCC s'uneix a l'economia circular

Notícies

L'economia circular guanya força en els darrers anys davant la creixent preocupació per l'escassetat de recursos i la generació de residus

Economia Circular
El Grup FCC, a fi de demostrar el seu compromís amb el desenvolupament sostenible, ha dissenyat un programa nomenat Pla FCC per a  una economia circular, com part del seu Pla director de Sostenibilitat 2020. Aquest pla defineix tres línies d'actuació prioritàries:

  • Un anàlisi que permeti identificar l'alineació de les activitats que realitza el Grup envers el paquet d'economia circular de la Unió Europea.
  • El posicionament de FCC en el model global d'economia circular mitjançant una declaració formal.
  • La definició d'objectius concrets de reducció, reutilització i valorització de fluxos de sortida.

Addicionalment, la companyia treballa de forma transversal en la millora del coneixement intern sobre economia circular, amb l'objectiu de mantenir als professionals al dia dels avenços legislatius i en l'àmbit de la innovació. Considerant que la sensibilització dels treballadors sigui un dels impulsors de la transformació cultural de FCC cap a una verdadera economia circular.

El Pla Director de Responsabilitat Social Corporativa 2020 reforça el posicionament ambiental de la companyia i s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides a través de 4 eixos: l'economia circular, la lluita contra el canvi climàtic, la resposta a l'estrès hídric i la protecció de la biodiversitat.
Una gestió eficient i responsable dels residus de FCC és necessària per garantir la protecció del medi ambient.