Accessos directes:

Foment de l'energia renovable no elèctrica en el transport

Notícies

Gasnam i l'Associació Española de Biogàs firmen un acord de col·laboració en mobilitat sostenible

Naturgy GASNAM
Gasnam, Associació ibèrica de Gas Natural i Gas renovable per a la Mobilitat, i AEBIG, Associació Espanyola de Biogàs, han signat un acord de col·laboració en matèria de mobilitat sostenible amb gas renovable per a tot tipus de transport.

Amb aquest conveni ambdues institucions manifesten la seva voluntat en cooperar en l'organització i desenvolupament d'activitats de foment de la investigació, la innovació i el desenvolupament tecnològic propiciant l'establiment de sinèrgies entre ambdues entitats mitjançant la realització d'activitats i altres iniciatives, tot allò en benefici de la societat en general i en matèria de gas d'origen renovable per a la mobilitat.

Joaquín Mendiluce, president de Gasnam i director de nous negocis de Naturgy, assegura que la signatura d'aquest acord és "el compromís per part d'ambdues associacions de col·laborar en la difícil tasca de fomentar l'ús de de l'energia renovable no elèctrica en el transport. El gas renovable és una energia neta amb un balanç d'emissions de CO2 nul i garanteix la qualitat de l'aire en les ciutats".

Per part seva, Francisco Repullo, president d'AEBIG, declara una doble satisfacció amb la signatura del acord ja que, "per una banda, posa en manifest la verdadera voluntat de tots els agents per fer viable aquesta tecnologia, amb tots els beneficis que reporta a la societat i, per l'altra, la constatació de que AEBIG és el referent en el sector del biogàs i el biometà".