Accessos directes:

L'adaptació i promoció del gas renovable, una prioritat pel sector energètic

Notícies

El prototip METHAGRO del LIFE Methamorphosis present en el Seminari formatiu de la Fundació Naturgy


Naturgy

La Fundació Naturgy, en col·laboració amb el Govern de La Rioja, va celebrar a Logroño un seminari dedicat als reptes i oportunitats que ofereix el gas renovable. Especialistes i portaveus de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Associació Espanyola de Biogàs, Gaz Naturel GRDF, el Parc Tecnològic de Valdemingómez i l'Institut d'Investigació en Energia de Catalunya van analitzar les tecnologies, potencial, normativa i grau d'implementació d'aquest combustible. També van exposar diferents casos pràctics de França i de diversos punts d'Espanya.

Alguns d'aquests casos pràctics van ser la construcció i posada en marxa del Parc Tecnològic de Valdemingómez (Madrid) que injecta a la xarxa de distribució biometà procedent del tractament de residus urbans; la implementació d'una planta pilot per a produir gas renovable en una depuradora de Sabadell (Barcelona); el cas de la Unitat Mixta de Gas Renovable que té com a  objectiu incrementar el coneixement en els processos de producció i injecció a xarxa de biometà procedent d'EDARS urbanes i industrials; així com el prototip METHAGRO del projecte LIFE Methamorphosis de producció de biometà per a us vehicular a partir de residus agroindustrials.