Accessos directes:

L'economia circular arriba al sector automobilístic

Notícies

SEAT i la Fundació CIRCE investiguen per millorar la fase de reciclatge dels vehicles al final de la seva vida útil amb el projecte EXCITE


SEAT
SEAT, en col·laboració amb el Centre d'Investigació de Recursos i Consums energètics (Fundació CIRCE), està duent a terme línies d'investigació per millorar la fase de reciclatge del cotxe al final de la seva vida útil.

D'aquest treball sorgeix el projecte EXCITE, que té com a objectiu analitzar l'ús dels metalls que s'utilitzen en els vehicles durant la fase de fabricació, per a definir mesures d'ecodisseny que redueixin la demanda de metalls crítics i incrementin el seu potencial de reciclatge.

Per elaborar una metodologia que permeti quantificar i comparar els metalls pel seu autèntic valor físic, s'ha utilitzat el concepte de raresa termodinàmica. És a dir, es compara la quantitat d'energia útil (exergia) necessària per obtenir un metall apte per a la industria utilitzant la millor tecnologia disponible.

En la primera fase ja finalitzada, s'han analitzat 4 versions de vehicles de combustió interna i s'han identificat 34 components sobre les qual s'han definit recomanacions d'ecodisseny enfocades a reduir l'ús de metalls. També s'han proposat reduccions en el temps de desmuntatge d'algunes components per tal de facilitar l'accessibilitat als metalls crítics que contenen.

En les següents fases del projecte, es pretén analitzar l'evolució de la demanda de metalls crítics per altres tipologies de vehicles (elèctrics, híbrids i autònoms); dissenyar els processos de reciclatge necessaris per recuperar metalls valuosos; i desenvolupar les propostes d'ecodisseny definides per tal d'avaluar la seva aplicació en futurs models de cotxes.