Accessos directes:

La primera planta de purificació biològica a Espanya ja és una realitat

Notícies

Aquesta nova instal·lació, situada a Galícia, forma part de la Unitat Mixta d'investigació de Gas Renovable

Unidad Mixta de investigación de Gas Renovable
La nova planta de purificació biològica de biogàs, única a Espanya i una de les poques que existeixen al món, forma part de la segona fase de la Unitat Mixta d'investigació de Gas Renovable, la qual va iniciar la seva activitat a finals de 2016 amb un projecte conjunt de Naturgy i el centre Tecnològic EnergyLab. Aquesta unitat d'investigació, compte amb la col·laboració de l'EDAR Bens S.A., el finançament del fons FEDER de la Unió Europea i el cofinançament del GAIN (Axencia Galega de Innovación).

En aquest projecte, una part del biogàs generat a l'EDAR, després de ser sotmès a un procés de neteja, és purificat. És a dir, es redueix el seu contingut de CO2 per convertir-se en un gas renovable (biometà). A la pràctica, es poden trobar diferents sistemes de purificació a escala industrial, els quals estan basats en processos d'absorció química, adsorció o altres mètodes com els criogènics o l'ús de membranes selectives. El principal problema d'aquestes tecnologies és l'alt preu que suposa, especialment a petita escala. Per aquest motiu, EnergyLab, s'ha anat especialitzant en tecnologies de purificació a baix cost. Entre elles, destaquen la carbonització accelerada i la metanació biològica. En aquesta última tecnologia, els arqueobacteris hidrogenotròfics utilitzen H2 i CO2 per produir CH4. Aquest sistema es coneix també com Power2Gas, ja que permet l'aprofitament dels excedents d'energies renovables a través de la generació de H2 i de la seva conversió a biometà, que pot ser injectat a xarxa de gas o utilitzat en mobilitat. Aquestes tecnologies permeten assolir ratis de purificació per sobre del 95% de CH4.

La planta de purificació biològica instal·lada a l'EDAR de Bens, podrà utilitzar tant el CO2 present en el biogàs com l'existent de la corrent residual de l'altre pilot (planta de membranes).
Aquesta pionera planta de purificació biològica, és un important assoliment que posiciona a Galícia no només com a referent d'innovació en l'àmbit de la bioenergia, sinó també com exemple a seguir en quant a descarbonització i economia circular.