Accessos directes:

Les emissions mundials de CO2 s'estabilitzen al 2019

Notícies

Tot i el creixement de l'economia, les emissions s'estabilitzen gràcies a les renovables i al gas natural

Emisiones Mundiales CO2 2019Tot i les expectatives generalitzades d'un altre augment, les emissions mundials de diòxid de carboni (CO2) relacionades amb l'energia es van estabilitzar al 2019, segons les dades de l' "Informe Global d'Emissions de CO2" publicat per l'Agència Internacional de l'Energia (IEA).
Després de dos anys de creixement, les emissions globals es van mantenir sense canvis (33 Gigatonelades en 2019) tot i que l'economia mundial creixés un 2,9%. Això és degut, principalment, a la disminució de les emissions derivades de la generació d'electricitat en les economies més avançades, gràcies al posicionament cada vegada major de les fonts renovables (principalment eòlica i solar), el canvi de combustible del carbó al gas natural i una major presència d'energia nuclear. Altres factors que van afectar a la reducció d'emissions van ser un clima més temperat i un creixement econòmic més lent en alguns mercats emergents.