Accessos directes:

Nedgia estudia la viabilitat de produir gas renovable a partir de la palla d'arròs

Notícies

Aquesta iniciativa d'economia circular, també ajudaria a solucionar la problemàtica ambiental associada als residus del cultiu d'arròs

Gas renovable a partir de la paja de arroz
Gas renovable a partir de la paja de arroz

Nedgia, la distribuïdora de gas natural del grup Naturgy, ha posat en marxa una prova pilot a Paterna (València) per estudiar la viabilitat de produir gas renovable a partir de la palla d'arròs mitjançant la tecnologia de la digestió anaeròbia.

El projecte, que tindrà una durada de cinc mesos, es durà a terme al Centre Tecnològic AINIA a Paterna, una entitat d'I+D de referència en l'àmbit de la digestió anaeròbia i producció de biogàs a partir de residus orgànics, i tindrà el suport de l'enginyeria Genia Bioenergy, especialitzada en plantes de biometanització.

Mitjançant la tecnologia de digestió anaeròbia es vol obtenir un biogàs que posteriorment es depuraria i s'enriquiria perquè tingués una qualitat apta per a la seva injecció a la xarxa de distribució de NEDGIA, a més d'un producte fertilitzant que es pugui tornar a aplicar en l'agricultura. Es tracta, per tant, d'una solució enfocada vers un model d'economia circular, en el qual es reutilitzen els residus energètics (gas renovable) i materials (fertilitzants) i, per tant, es redueixen la contaminació local i els gasos amb efecte d'hivernacle.

Aquesta prova experimental pretén solucionar el problema ambiental que hi ha a la Comunitat Valenciana amb la gestió dels residus del cultiu d'arròs, i que seria aplicable en altres zones productores d'arròs com Andalusia o el Delta de l'Ebre.