Accessos directes:

Primers avenços del Life Landfill Biofuel

Notícies

El projecte, coordinat per FCC, comença a caracteritzar el biogàs produït en el dipòsit control de Granada

Life Landfill Biofuel
Al juny de 2019, la Comissió Europea va aprovar el projecte Life Landfill Biofuel l'objectiu del qual és instal·lar i operar una planta d'enriquiment de biogàs procedent de dipòsit controlat per aconseguir un biometà apte per a ús vehicular. El consorci del projecte està format per FCC, com a coordinador, Sysadvance, Iveco, Seat, Gasnam, Cartif i la Universitat de Granada.

En el dipòsit controlat de Granada, escollit com a pilot pel projecte, es preveu instal·lar una planta d'upgrading amb una capacitat de tractament del biogàs de 500 Nm3/h i de producció del biometà resultant de 250 Nm3/h.

En aquesta primera etapa del projecte s'ha estat treballant en:

1) La realització d'analítiques del biogàs generat en diferents àrees del dipòsit controlat per conèixer la seva composició. Al contrari del biogàs produït en plantes de biometanització, aquest conté oxigen i nitrogen, pel que s'ha emfatitzat la mesura d'aquests paràmetres.
2) La definició de la enginyeria de disseny de la instal·lació de separació de CH4, CO2, O2 i N2, tenint en compte la qualitat del biogàs i del biometà requerida pel sector del transport.
3) L'optimització de la captació del biogàs en el dipòsit controlat tant en qualitat com en quantitat millorant el sistema de xemeneies d'aspiració. 

Enllaços relacionats

 Noticies relacionades