Accessos directes:

Quan els nostres residus impulsen els vehicles

Notícies

Gas Natural Fenosa treballa juntament amb el Grup Hera en un projecte per convertir biogàs en biometà en Arazuri (Navarra)


GN imatge bus biogas
Gas Natural Fenosa treballa juntament amb el Grup Hera en un projecte per convertir biogàs en biometà, en el municipi de Arazuri (Navarra). Fins ara, el gas d'origen renovable s'utilitzava directament per generar electricitat a través de motors, però actualment, s'està treballant per equiparar aquest gas al gas natural, eliminant part dels diòxids de carboni així com la resta d'impureses que conté.

El projecte, que és pioner a Espanya, es va iniciar amb una primera fase en el municipi de Góngora (Navarra). En ella, es va analitzar si el gas procedent dels residus orgànics del dipòsit controlat del municipi es podien aprofitar per generar combustible vehicular. La qualitat del gas va resultar no ser suficientment bona, pel que es va iniciar una segona fase del projecte, aquest cop al municipi d'Arazuri (Navarra). De moment, el biogàs que procedeix de l'estació d'aigües residuals d'Arazuri, un cop tractat, és utilitzat en un autobús urbà i dos camions de recollida de residus de poda i jardineria de la flota de vehicles de la Mancomunitat de Pamplona. Es tracta d'una iniciativa que compte amb el recolzament de l'empresa NILSA (dependent del Govern de Navarra), la societat pública SODENA, les empreses FCC i TCC, i la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona.

Actualment, el projecte es troba en la segona de tres fases, demostrant que el biogàs és adequat per a la producció de biometà amb una qualitat acceptable per a ús vehicular. La següent etapa buscarà la millora del gas per poder ser injectat en la xarxa de distribució de gas natural, validant la tecnologia, coneixent els costos i optimitzant-los.