Accessos directes:

ULTIMATE i REWAISE

Notícies

Dos nous projectes H2020 innovadors per Aqualia

El Departament d'Innovació i Tecnologia d'Aqualia celebra l'adjudicació de dos nous projectes de la convocatòria H2020: ULTIMATE i REWAISE (aquest últim liderat per Aqualia), els quals s'iniciaran al juny de 2020. El pressupost total per part d'Aqualia i els seus socis Hidrotec i SMVAK serà de 7,26 M€ i comptarà amb un 70% de finançament provinent de la Comissió Europea.

Ambdós projectes tenen en comú la posada en valor del cicle de l'aigua, englobant qüestions que van des dels entorns digitals fins als tecnològics i més relacionats amb processos de tractament.

L'objectiu d'ULTIMATE ("indUstry water-utiLiTy symbIosis for a sMarter wATer society") és trobar sinèrgies entre la industria i els serveis de l'aigua, a través de la gestió eficient de recursos i productes de valor mitjançant el concepte d'economia circular.

Per altra banda, l'escenari del projecte REWAISE ("REsilient WAter Innovation for Smart Economy") és crear un nou ecosistema d'aigua dins d'un marc intel•ligent on es proposen serveis descentralitzats, reducció del consum d'aigua dolça i energia, lliure de carboni i en línia amb el concepte d'economia circular.

Ambdós projectes tenen en comú que comptes amb una línia específica per seguir profunditzant en la tecnologia AnMBR ("anaerobic membrane bioreactor"), en la que Aqualia ha demostrat el seu potencial en el projecte LIFE Methamorphosis. Addicionalment, la tecnologia ABAD Bioenergy® d'Aqualia, també serà estudiada en el projecte ULTIMATE.