Accessos directes:

Visita a la planta de REFOOD a Liverpool

categoria_esdeveniments

Visita a la planta de REFOOD a Liverpool de tractament de la matèria orgànica.

23 de setembre de 2016. Visita a la planta de REFOOD a Liverpool de tractament de la matèria orgànica seleccionada en origen, aproximadament 200t/d, mitjançant digestió anaeròbia i un procés de upgrading de transformació del biogàs en biometà per absorció. La visita la realitzen membres del Consolat Britànic de Barcelona, els tècnics de l'Adreça del Servei de Prevenció i Gestió de Residus de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Consorci del Vallés Oriental i la Borsa de Subproductes de la Cambra de Comerç de Barcelona. En aquest cas el biometà s'injecta directament a la xarxa de gas natural. El procés de upgrading és explotat per l'empresa ECOGREENLINE.